about us
Doanh nghiệp không ngừng nỗ lực để bảo vệ an toàn khỏi hỏa hoạn

Giới thiệu công ty

Phạm vi kinh doanh chính

Thiết bị phát hiện cháy tự động

Nhóm sản phẩm báo cháy Nhóm sản phẩm của CHYTECH

Thiết bị phát thanh khẩn cấp

Honeywell

Công việc thi công

Khai báo khởi công và bổ nhiệm người quản lý an toàn về phòng cháy và chữa cháy

Đầu dò đặc biệt

Đầu dò dạng hút khí (VESDA) Đầu dò ngọn lửa Đầu dò dạng tách quang điện

Kinh doanh nước ngoài

Thành lập công ty con ở Việt Nam

Hỗ trợ thiết kế

HỎI BẤT KÌ ĐIỀU GÌ
Quý khách có thể hỏi bất kì điều gì. Người phụ trách của các phòng ban sẽ tận tình trả lời các câu hỏi của quý khách.