product
Doanh nghiệp không ngừng nỗ lực để bảo vệ an toàn khỏi hỏa hoạn

Giới thiệu sản phẩm

Đường ống hút khí và vật liệu phụ kiện

  • Đường ống hút khí
  • vật liệu phụ kiện
Sampling Pipe Đường ống hút khí
Đường kính (OD) Đường kính (ID) Chiều dài Trọng lượng Màu sắc Vật liệu
25mm 21mm 3,000mm 520g Red PVC cường lực khó cháy
Elbow 90° Đường ống hút khí
Đường kính (OD) Đường kính (ID) Chiều dài Trọng lượng Màu sắc Vật liệu
29mm 25mm - 36g Red ABS
Elbow 45° Đường ống hút khí
Đường kính (OD) Đường kính (ID) Chiều dài Trọng lượng Màu sắc Vật liệu
29mm 25mm - 36g Red ABS
End Cap Đường ống hút khí
Đường kính (OD) Đường kính (ID) Chiều dài Trọng lượng Màu sắc Vật liệu
29mm 25mm 28mm 10g Red ABS
Socket Đường ống hút khí
Đường kính (OD) Đường kính (ID) Chiều dài Trọng lượng Màu sắc Vật liệu
29mm 25mm 55mm 20g
30g
Red ABS
160mm
TEE Đường ống hút khí
Đường kính (OD) Đường kính (ID) Chiều dài Trọng lượng Màu sắc Vật liệu
-
O Clip vật liệu phụ kiện
Đường kính (OD) Đường kính (ID) Chiều dài Trọng lượng Màu sắc Vật liệu
30mm 25mm 48mm 6g Red ABS
Capillary Set vật liệu phụ kiện
Đường kính (OD) Đường kính (ID) Chiều dài Trọng lượng Màu sắc Vật liệu
29mm 25mm Tối đa
2m(Tube)
- - ABS/
Urethane (tube)
3w Suction Kit vật liệu phụ kiện
Đường kính (OD) Đường kính (ID) Chiều dài Trọng lượng Màu sắc Vật liệu
30.5mm 28mm 192mm 100g Gray ABS
In-line Filter vật liệu phụ kiện
Đường kính (OD) Đường kính (ID) Chiều dài Trọng lượng Màu sắc Vật liệu
30mm 25mm 206mm - Gray PVC
Phễu Cyclone vật liệu phụ kiện
Kích cỡ (mm) Trọng lượng Màu sắc Vật liệu
350(W) * 450(H) * 200(D) - Ivory PVC
Water Trap vật liệu phụ kiện
Kích cỡ (mm) Trọng lượng Màu sắc Vật liệu
350(W) * 450(H) * 200(D) - Ivory PVC
VESDA SILENCER vật liệu phụ kiện
Kích cỡ (mm) Trọng lượng Màu sắc Vật liệu
80(W)*110(183)(H)*85(D) - Light Gray PVC
Hệ thống lỗ chống đóng băng vật liệu phụ kiện
Kích cỡ (mm) Trọng lượng Màu sắc Vật liệu
73(W) * 40(H) * Ø25 - Màu đỏ, trắng mờ PVC + Silicone
HỎI BẤT KÌ ĐIỀU GÌ
Quý khách có thể hỏi bất kì điều gì. Người phụ trách của các phòng ban sẽ tận tình trả lời các câu hỏi của quý khách.